Основна информация

Благодарение на осигуряващата греда на Захват за плочи SLB опасността от използването за спускане на панели от високи многоетажни сгради е, че товарът може да бъде спуснат и да се удари в скеле или да се завърти от друг препятствия като вятър, това може да са причини при които щипката да изпусне товара. Осигурителния лост и гредата са проектирани да се използват с тази щипка, което предотвратява изпускането на товара на повдигача в такъв случай.

Характеристика на Захват за плочи SLB

Универсален: Идеален за строителни работи. Тъй като захващането е отпред на плочата, той позволява на панелите да се поставят близо до стените