Основна информация

Укрепващи колани 25мм, се използва при транспортирането, прехвърлянето или преместване на различни товари.

Сред основните предимства на колан за укрепване са:

  • Обезопасяване на товара, като се използва устройство за притягане (тресчотка)
  • Ефективен и безопасен транспорт на товари
  • Бързи и лесни за закрепване или освобождаване на товара
  • Не нараняват товара

Никога не използвайте колан за укрепване при повдигане на товари, при закрепване на товара внимавайте лентата да не се усуква. Ако товара е с остри ръбове които може да увреждат лентата защитете я допълнително. Да не се излагат в химически активни среди. Температурен диапазон от -40° до +100°.