Основна информация

Товарна халка COM може да се използват за същите приложения като другите товарни халки, но дизайнът им не е оптимален за сапани с множество разклонения и в някои случаи може да пречи на куката на крана.

Товарна халка COM са произведени и отговарят на изискванията на EN 1677-4.

Техническа таблица

Weight/kg WLL/T B.L/T A B D R1 R2
12.7 20.0 100 320 215 45 70 70
6.15 8.0 40 320 215 32 70 70
7.77 15.0 75 280 175 38 52 60
5.4 9.0 45 280 175 32 52 60
3.2 5.0 25 280 175 25 52 60
2.78 5.5 27.5 240 150 25 45 50
2.13 4.0 20 240 150 22 45 50