Основна информация

Шегел монтажен DC поцинкован се използва като свързващ елемент. Използва се в монтажни работи, строителство, за закрепване на табели, сенници. Шегел монтажен DC позволява бързо закрепване и премахване на шегела, като същевременно осигурява сигурно прилягане.

Шегел монтажен DC отговаря на съвременните европейски стандарти. Обозначението на шегела се определя от размера на болта.