Основна информация

Повдигаща греда TR е средство за повдигане на товар, чиято работа се изразява в повдигане и преместване на товара при съществуващи ограничения на височината или извънгабаритна конструкция за преместване на товара. Повдигаща греда TR, може да има две или повече точки за захващане на товара, което ви позволява да намерите оптималния баланс при работа с товара.

Използването на Повдигаща греда TR е моментите когато стандартното окачване на товара със сапани не е достатъчно или не е приложимо поради загуба на баланс на повдигания товар и големи размери. Най-често повдигащата греда за кран се използва в случаите, когато е невъзможно да се използват сапани поради значителния обем на повдигания товар или товарът се нуждае от строг контрол по време на работа, както и в случаите, когато е необходимо да се изключи повреда на товар чрез сапани отстрани.

Повдигаща греда TR с централно ухо се поставя директно върху куката на крана, което елиминира използването на междинни сапани. Това предимство прави възможно спестяването на повече от 50% от работната височина. Тези греди могат да се оборудват с различни централни и крайни компоненти. Повдигаща греда TR от този тип е конструктивно най-надеждният и популярен. Тя е универсална, което ви позволява да повдигате товари от всякакво естество: контейнери, машини, метал, оборудване с нестандартни размери. Повдигаща греда TR се изработва по скица или технически спецификации на клиента, дължина, товароносимост и с необходимите крайни елементи, като се вземат предвид характеристиките на повдигания товар.

Приложение на Повдигаща греда TR:

 • повдигане и преместване на товари
 • вдигане на небалансирана тежест
 • повдигане на извънгабаритни товари
 • повдигане на товар в затворено пространство
 • масова работа с товари (пристанища и контейнери, складове, цехове за цялостни конструкции)

Предимства на Повдигаща греда TR:

 • повдигане на товари с обща конфигурация
 • възможност за използване с различни повдигащи механизми
 • ефективност на фиксиране на конструкцията
 • изключване на повреди от куки и сапани отстрани на товара
 • равномерно разпределение на натоварването при работа с товар
 • сравнително леко тегло, компактен дизайн за съхранение
 • отлично фиксиране на товара в променлива позиция