Основна информация

За стабилност са предвидени крайни куки, за да държат гредите раздалечени. Други методи за разпръскване на решетките може да не са достатъчно сигурни, за да гарантират безопасността. В такива случаи може да се наложи алтернативно подреждане на палетата.

Могат да се изработват Греда за повдигане на палети без стабилизиращи куки за задачи, при които са осигурени алтернативни методи за осигуряване на сигурност.

Греда за повдигане на палети за използване без рамка са предназначени за стандартни палети, които имат външни рамки с номинален размер 49 x 99 x 1165 мм.