Основна информация

Пчеларска тел се използва за фиксиране на пчелната пита при восъчна обработка на рамките и за придаване на по-голяма здравина на пчелната пита.

Тази тел има редица положителни характеристики – практически не е покрита с оксиди, а специална термична обработка по време на производството й определя нейните пластични свойства, необходими за използване в пчеларството.

Опънете телта в рамката, обикновено „хоризонтално“ и по-рядко по „вертикален“ или „V-образен“ начин. Броят на телта в рамката се задава от пчеларя в зависимост от размера на рамката, необходимата здравина за фиксиране на основния лист и осигуряване на целостта на рамката на пчелната пита.