Основна информация

Използвайки лек Мобилен портален кран PPK, вие ще имате подвижна способност за повдигане. Кранът може да повдига различно тегло с променливо позициониране, което е лесно за работа. Ако трябва да повдигнете товар, той винаги може да отговори на вашите нужди. Голямо предимства на Мобилен портален кран PPK е възможността много лесно да разглобите крана и да го преместите.

Тъй като Мобилен портален кран PPK се движат по земята, а не по релси, те не изискват конструкция за път. В зависимост от средата и приложението, порталните кранове понякога могат да осигурят същите възможности за манипулиране на материали като сравнима система за мостови кранове, но със значителни икономии на разходи.

Характеристики на Мобилен портален кран PPK

  • Не се изисква постоянен монтаж
  • Бърз и лесен монтаж
  • Преносимият дизайн ви позволява да се движите за използване в повече от един обект или работно пространство
  • Конструкцията на портала приема стандартен метод на заваряване. Всички гайки, болтове и щифтове са покрити с антикорозионно покритие
  • Всички портални кранове са боядисани със стандартна безопасна боя
  • Работи ефективно и икономично