Основна информация

Лепило за стоманено въже WireLock отговаря на изискванията на ISO 17558 и DNV-OS-E304 и има типово одобрение от ABS, NV и LLOYDS. Тъй като лепилото се втвърдява, настъпва свиване, което създава връзка с теловете. Силициевият диоксид се смесва в сместа от смоли, за да добави свойства на втърдяване. Силициевият диоксид също така служи за абсорбиране на топлина, причинена от химическата реакция, която се получава при добавяне на втвърдител към смолата. Когато се приложи натоварване върху въжето, Лепило за стоманено въже WireLock се изтегля надолу във втулката. Образува се формата на конус принуждава притискането на конуса от втвърдена смола към отделните проводници. Тази компресия след това генерира огромно сцепление на триене между теловете и смолата, което води до якост, която надвишава якостта на скъсване на въжето. 

Характеристика:

  • 100% ефективност на терминиране
  • Температурният работен диапазон -54°C до +116°C
  • Идеален за приложения на място
  • Безопасен разтопен метал
  • Подобрен живот на умора