Основна информация

Лапи за ламарина ZGK с отличителна черта на този тип захват е малкия отвор. Специалният дизайн на Лапи за ламарина ZGK позволява захващането да се използва за преместване на тънки, огънати листове. Лапи за ламарина ZGK се използват за работа само по двойки, и в зависимост от дължината и теглото на товара се определя и техния брой. За максимална сигурност при работа се препоръчва използването на 4 броя захвати за ламарина в комбинация с товарна греда. Важно условие за работа с Лапи за ламарина ZGK е спазването на не повече от 60 градуса ъгъл на сапаните.