Основна информация

Кофа за товарене за мини товарач за предно изхвърляне ви позволява да товарите камиони, които обикновено не можете да достигнете. Кофа за товарене за мини товарач е подходяща за повечето видове мини товарачи, увеличава височината на разстоварването между 800 и 1200мм.

Характеристики на Кофа за товарене за мини товарач

  • Усилен дизайн
  • Двойни хидравлични цилиндри
  • Цилиндрите са напълно затворени за защита
  • Предлага се допълнителен предпазител за разливане
  • Нисък капацитет – висока плътност, подходяща за почва, пясък, инертни материали, руда и др… (1800 кг на M^3)
  • Среден капацитет – Средна плътност, подходящ за зърно, отпадъци, общо предназначение и др… (1000 кг на M^3)
  • Висок капацитет – ниска плътност, подходящ за сняг, дървени стърготини, постеля от домашни птици и др… (400 кг на M^3)