Основна информация

Греда за товарач TBT предлага оптимална видимост за операторите на превозни средства и позволява по-голяма гъвкавост при транспортиране на приставката в сравнение с предишните модели. Греда за товарач TBT са предназначени за много приложения за поставяне на товари като дървета, позициониране на греди, поставяне на предмети в кутии на камиони и т.н., което позволява на оператора да поставя предмети с точност.

Греда за товарач TBT имат много приложения с телескопични товарачи. Използва се главно при поставяне на ферми на жилищни покриви, позволява на водача на телескопичния манипулатор да поставя фермите с прецизност. Спускането на други материали като стомана, арматура, тръбопроводи и тръби в тесни места. 

Предлага се и модел Греда за товарач TBT с окачване към вилиците на машината или директен монтаж към машината.