Основна информация

Греда за биг бег TFC за монтаж към вилиците, подходяща за товарене и разтоварване на 2 биг бег чували на веднъж. Голямото предимство е че съоръжението така е проектирано че може да ги взима от земята и да ги товари на определена височина. Греда за биг бег TFC е с две сменяеми куки но може да работи и с по един биг бег. За максимална сигурност на превозваните чували се подсигуряват с верига и допълнителни странични предпазители. Греда за биг бег TFC се укрепва към мотокара и подсигурява чрез верига.