Основна информация

Железопътна релса е може би един от най-разпространените продукти на металургичната индустрия. В крайна сметка железницата, която съществува в почти всяка страна по света, изисква постоянно наблюдение, ремонт и подмяна на остарели и износени части. Без релси ще бъдем лишени от най-популярния днес транспорт. Железопътната комуникация свързва градове и държави и затова висококачествената поддръжка на отделни участъци от коловоза е приоритет в бизнеса.

Железопътни релси се използват за изграждане на железопътни коловози, понякога за изграждане на стрелкови пътища, готови за дългосрочна експлоатация. Основната част все още се изразходва за изграждането на двулинеен коловоз. Тези релси са изработени от високовъглеродна стомана. Има висока износоустойчивост и надеждност, което го прави основен материал при изграждането на железопътни линии.

Железопътните релси са метални греди със специално сечение, които се полагат върху траверси или други подобни опори. Така се осъществява формирането на железопътната линия, по която впоследствие ще се движи подвижният състав. Релсите са тази част от конструкцията, която поема цялото първоначално натоварване, което упражнява движещият се влак. Чрез тях натискът от колелата се предава на всички останали елементи от конструкцията на железопътния коловоз.

Железопътни релси имат няколко отличителни характеристики:

Въглеродната стомана се използва като материал за производството на железопътни релси. Качеството му се определя преди всичко от химичния състав на сплавта и нейната макроструктура. Поради наличието на въглеродни съединения в стоманата, нейната твърдост и устойчивост на износване се увеличават. Въпреки това, твърде много от него променя значително свойствата на сплавта и я прави крехка. Качествените характеристики на сплавта също са силно повлияни от такива химични елементи като ванадий, цирконий и титан.

Релсата трябва да може да издържи голямо тегло. И по пътищата, по които движението се извършва под въздействието на тока, той изпълнява функцията на проводник.

При полагане на всеки коловоз, особено железопътен, теглото на релсата също е важно. Колкото по-масивен е профилът, толкова по-значително вертикално натоварване може да издържи.

Ние ще предостави всички необходими сертификати за железопътни релси. Високото качество ви позволява да сте сигурни, че нашите продукти напълно отговарят на техническите спецификации.