Основна информация

Захвати за листов материал хоризонтален е предназначен да работи с опаковки от листова стомана. Захвати за листов материал хоризонтален има широко регулиране на работната височина на отвора. Винаги да се използва този вид захват по двойки. За захващане на товара със лапи за ламарина могат да се използват стоманени сапани или верижни сапани.

Регулируема по височина клетка с ексцентрик е предварително монтирана на тялото на ръкохватката за необходимата ширина на отваряне. Работят по двойки. При използване на сапа с две рамена ъгълът между клоните не трябва да надвишава 90°. Броят на захватите за повдигане се избира в зависимост от дължината и теглото на товара. За стабилно положение на ламарината по време на повдигане се препоръчва използването на поне четири Захвати за листов материал ZPL със задължително използване на траверс.

Материал: легирана стомана с висока якост;

Отговаря на стандарта: EN 13155;

Факторът на безопасност на двойката захват  4:1;