Основна информация

Захват за тръби OLC се използва за пренасяне на тръби и стоки с напречно сечение на цилиндър. Възможно е челюстите да се оборудват с допълнителна защитна облицовка, която ви позволява да работите с материали с деликатна повърхност.

Захват за тръби OLC е заключен в отворено положение. За да извърши повдигане, операторът трябва да активира дръжката и да я държи нагоре, докато силата върху повдигащото ухо се движи нагоре. При полагане на товара скобата автоматично се отключва.

Характериситки на Захват за тръби OLC:

  • Лек дизайн и лесен за използване
  • Метално усилено тяло
  • За захващане, повдигане и транспортиране на цилиндрични предмети
  • Самозатягащите се челюсти задържат товара сигурно и нежно