Основна информация

Първоначално по време на изграждането на железопътни линии навсякъде са използвани Транспортни релси. Транспортни релси са предназначени да направляват колелата на подвижния състав и да разпределят товара, идващ от него по подрелсовата основа.

Транспортни релси обикновено се използват на железопътни участъци с по-малко интензивен трафик. Въпреки че този тип релса използва същата въглеродна стомана като релсата P65 или P70, тя се счита за по-малко устойчива на износване. С течение на времето се забелязва, че в райони с натоварен железопътен трафик те се провалят относително по-бързо.

Транспортни релси се използват широко при изграждането на железопътни линии за напускане на предприятия, мини и кариери. Технологията на производство и съхранение на тези продукти е строго регламентирана.

При производството на тези релси трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:

Твърдостта на метала на топлоустойчивата релса трябва да бъде от 311 до 420 HB, като дължината му не трябва да се различава в нито една посока с повече от 50 HB

Нетоплинно засилените релси трябва да имат дълбочина на втвърдения слой най-малко 50 mm

По цялата повърхност на релсите не трябва да има пукнатини

В релсите не трябва да има остатъчно напрежение, което може да доведе до сериозно разхлабване на подрелсовата конструкция

Кривината на релсите тип Р50 трябва да е еднаква в хоризонталната и вертикалната равнина и да не надвишава 1/1250 от дължината на цялата релса

Кривината на краищата на релсите не трябва да надвишава 2 мм

Отклонението на релсите не трябва да надвишава 1,5 mm по цялата дължина на релсата