Основна информация

Първоначално по време на изграждането на железопътни линии навсякъде са използвани Транспортни релси. Транспортни релси са предназначени да направляват колелата на подвижния състав и да разпределят товара, идващ от него по подрелсовата основа.

Транспортни релси обикновено се използват на железопътни участъци с по-малко интензивен трафик. Въпреки че този тип релса използва същата въглеродна стомана като релсата P65 или P70, тя се счита за по-малко устойчива на износване. С течение на времето се забелязва, че в райони с натоварен железопътен трафик те се провалят относително по-бързо.

Транспортни релси се използват широко при изграждането на железопътни линии за напускане на предприятия, мини и кариери. Технологията на производство и съхранение на тези продукти е строго регламентирана.

При производството на тези релси трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:

Твърдостта на метала на топлоустойчивата релса трябва да бъде от 311 до 420 HB, като дължината му не трябва да се различава в нито една посока с повече от 50 HB

Нетоплинно засилените релси трябва да имат дълбочина на втвърдения слой най-малко 50 mm

По цялата повърхност на релсите не трябва да има пукнатини

В релсите не трябва да има остатъчно напрежение, което може да доведе до сериозно разхлабване на подрелсовата конструкция

Кривината на релсите тип Р50 трябва да е еднаква в хоризонталната и вертикалната равнина и да не надвишава 1/1250 от дължината на цялата релса

Кривината на краищата на релсите не трябва да надвишава 2 мм

Отклонението на релсите не трябва да надвишава 1,5 mm по цялата дължина на релсата

На етапа на контрол на качеството готовите продукти се подлагат на ултразвуков контрол, което дава възможност да се изключат дефектни релси и да се избегне несъответствието с GOST