Основна информация

Стандартът за Скоба за греди BSW профили е EN 13155. Изборът на правилните скоби за повдигане ще вземе предвид максималното натоварване и размера на профила на HP.

Скоби за повдигане са назъбени и снабдени със стандартна табелка.

За използване като временна точка за повдигане, където се използва HP-профил, като секционни корабни части и корабни машинни отделения.

Скобата BSW е снабдена с шпиндел с резба за закрепване на скобата.