Основна информация

Полиестерен сапан за теглич се използва за евакуирали автомобили, за товарене на платформа на пътна помощ или влекач в случаите, когато няма стандартен закрепващ елемент.
Полиестерен сапан за теглич е удобно и ефективно фиксиране към лостовете на автомобила или друга конструктивна част. Използването на текстилна лента ви позволява да избегнете повреда на елементите на автомобила при теглене и товарене на автомобила.

Работна дължина в разгънато състояние е 1,5 метра, в сгънато състояние 1,1 метра.

Постига се натоварване на скъсване от 11,20 тона при работа с два клона едновременно.

Примките на клоните се формират от лентата по непрекъснат начин, създавайки едно цяло. Този метод удължава живота на сапани.