Основна информация

Лекият железопътен транспорт е в основата на съществуването на така наречения лек релсов транспорт. Това е един от видовете градски транспортни комуникации, който се характеризира с по-малък общ размер, товароносимост и има по-ниска скорост на комуникация от по-често срещаните метро или железопътни линии. Включва трамвай, както и градска железница.

Пряката цел на релсите е формирането на жп коловоза. Всъщност това са метални греди, които са прикрепени един към друг и съставляват платното, по което се движи транспортът. Материалът за тяхното производство е въглеродна стомана. Сплавите, които се използват при производството на релси, се характеризират с висока якост, тъй като именно релсите поемат цялото основно натоварване. Леките релси се различават от по-често срещаните конвенционални железници по своя обхват на приложение и по малко по-различен дизайн. Много по-леки и по-гъвкави, те се използват за създаване на малки платна, като правило, за транспорт, който се движи в рамките на града. Техният обхват, като правило, е ограничен до онези случаи, когато се изисква относително малко тегло на водачите. Дори при наличието на голямо натоварване, което оказва натиск върху платното, има доста тихо и плавно движение на композицията. Леките релси, които съставляват трамвайната линия, обикновено се сглобяват чрез заваряване на готови отделни части в готови релсови нишки.

Качеството на готовия продукт директно зависи от правилния химичен състав и физичните свойства на стоманата, от която впоследствие ще бъде направена леката релса. Важна роля в производството на железопътна стомана се отдава на наличието, освен желязо, на въглеродни, манганови и силициеви съединения. Съвременните технологии, въведени в металургичната индустрия, позволяват подобряване на процеса на производство на сплави. По този начин материалът за производството на леки релси придобива по-голяма здравина, надеждност и в същото време се износва по-малко с течение на времето.

Предлагаме леки релси от най-търсените видове:

  • Европейски профили: S18, S20, S24, S30, S31, S39, S41A, ANFOR26, ANFOR36 и BS80A
  • Водеща релса: RG28
  • Контактна релса: STR40 и STR74