Основна информация

Кюбел кофа за багер е вид кофа за изливане на бетон със стандартна спецификация. Кюбел кофа за багер е най-точната и гъвкава кофа за изливане. Проектиран да се използва не само с бетон, но и чакъл или всякакви други финни инертни материали, които изискват точност.

Всички наши Кюбел кофа за багер са снабдени с улей, което означава, че можете да увеличите максимално контрола на вашия бетон или инертни материали по време на изливане, като минимизирате загубата.

Бетонът се изхвърля направо в кофата от бетоновоз, след което може да се излее в необходимата зона. Това е особено полезно за малки обекти и строителни работи, където не се изисква бетонен скип или бетон помпа.

Може да се използва за изливане на други материали, като насипен чакъл. Кюбел кофа за багер не е предназначен да загребва материал от земята.