Основна информация

Най-добрата алтернатива, при липса на товарач, е захващач за вилични повдигачи, който изпълнява всички функции на мотокар и значително ускорява повдигащите операции с товара върху палета.

Кранови вилици ZPVL се различават по удобство при използване; само един оператор може да работи с тях, като извършва прости манипулации – навиване и премахване на вилици под палети. За гъвкавост, Кранови вилици ZPVL могат да се регулират по ширина между вилиците и височината на повдигане чрез възможността за центриране на повдигащия товар.

Техническа информация

WLL ton

Height m

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

F mm

G mm

L mm

M mm

kg

1,5

1,6

1 000

1 000

300

1 000

1 600

450

1 000

30

90

140

2

1,8

1 000

1 000

300

1 200

1 800

450

1 000

35

100

160