Основна информация

Контейнер за мотокар GSD проектиран за изхвърляне на строителни отпадъци от самосвални камиони. Контейнер за мотокар GSD, е с ниска височина за изхвърляне на отпадъци. Работа без да е необходима допълнителна хидравлика на машината, освобождаването става чрез издърпване на лост. Габаритни размери: 2582 x 1579 x 600 мм височина.