Основна информация

Греда за биг бег FCS безопасна работа с биг бег, гредата се монтира директно на вилиците на машината. Важно за гредата е че тя е с повдигнат профил. Този модел греда е с максимална натоварване от 1000кг. За максимална сигурност на съоръжението биг-бег се подсигурява с верига към мотокара. При транспортиране биг-бега се укрепва дипълнително към  съоръжението чрез верига. Също така за да се избегне люлеенето му Греда за биг бег FCS има страни за прихващане.