Основна информация

Греда за биг бег CSB за транспортиране на биг-бег директен монтаж към вилиците на мотокара с максимален капацитет от 2000кг. Гредата е оборудвана с две куки които при необходимост може да се подменят. Изработва се с подсигуряващ щифт който се закрепва към петата на вилиците на мотокара. Отворът за вилиците и разстоянието (F) на Греда за биг бег CSB могат да бъдат променени при поискване.