Основна информация

Блок макара с шегел SBC представлява механизъм за повдигане или придвижване на товари, с монтирана ролка и шегел за кука на товари. Едноролковият подсилен тип Блок макара с шегел SBC има по-здраво тяло и шайба с лагер.

Основната цел на едноролковия Блок макара с шегел SBC е да намали приложените сили при повдигане или теглене на товара. С помощта на блок с една ролка, лебедка от 1 тон може да тегли 2 или дори 3 тона тежест. Те не са с големи размери и могат да се използват дори за домакински цели, но най-често се използват за камиони. Монтажните блокове с капацитет 8 или 10 тона вече се използват в индустрията или големи строителни обекти.

Едноролковият Блок макара с шегел SBC от усилен тип може да работи заедно с лебедки, подемници и други монтажни и теглителни механизми. Ролките на блока са с лагери, което практически изключва силата на триене! Блоковете с една ролка и скоба практически нямат ограничения за приложение.

Приложение на Блок макара с шегел SBC :

  • Строителство
  • Различен производствен план
  • такелажни работи
  • товарене и разтоварване на морски и други плавателни съдове

Предимства на Блок макара с шегел SBC :

  • надеждност на конструкцията
  • здрави материали за производство
  • прост и универсален за употреба
  • не се увреждат от разлики в температурата, влажността, ултравиолетовите лъчи
  • лагерната система, което удължава експлоатационния живот на механизма, а също така изключва силата на триене

WLL t

Max.

rope diameter mm

Wheel diameter

mm

L-size mm

Weight kg

4

16 – 18

150

390

6

8

20 – 22

200

505

16

12

24 – 26

300

730

32

22

28 – 32

360

910

89