Метални контейнери за кран

Метални контейнери за кран, са изделия с монтирани специално четири или повече уши за които може да се сапанират всички видове сапани. Метални контейнери за кран са с различна големина и предназначение, тук ще откриете за всяка нужда контейнер.

Alternate Text

Метален контейнер за кран

Метален контейнер за кран е предназначен за събиране и манипулиране с отпадъци или производствени заготовки на места където кран е единственият начин. Метален контейнер за кран предлагани от нас са и допълнително оборудвани за манипулации с мотокар.

Категории:

Популярни Продукти

Alternate Text

Греда за карго кошове CR-B 4

Греда за карго кошове CR-B 4, за товарене и разтоварване с кран или при работа с подемник.